Uitbreiding Woonhuis

De kaders van het vergunningsvrij bouwen lijken soms niet voldoende mogelijkheden te bieden voor de wensen van de opdrachtgever. Echter wanneer de regels op de juiste manier geïnterpreteerd worden en tevens aan het vigerende bestemmingsplan wordt voldaan, worden de mogelijkheden opeens beduidend meer. Zo is ook deze uitbreiding van ruim 90m² binnen deze kaders ontworpen, dit scheelt de opdrachtgever het traject van een omgevingsvergunning én legeskosten.